Linie kablowe i stacje elektroenergetyczne

Najważniejszą częścią systemu elektroenergetycznego, który umożliwia rozdział dopływającej energii pomiędzy linie napowietrzne i ziemne, w różnych kierunkach są stacje elektroenergetyczne.

Realizujemy przedsięwzięcia mające na celu budowę kompletnych stacji elektroenergetycznych  do 400kV wraz z wyposażeniem w tym:…

 • Budowa pól: liniowych, transformatorowych itp…
 • Budowa kompletnych stanowisk transformatorowych
 • Budowa instalacji telemechaniki
 • Kompleksowa budowa i wyposażenie budynków nastawni
 • Budowa konstrukcji wsporczych pod aparaturę
 • Budowa kanałów kablowych wraz z systemami odwodnień
 • Budowa mis pod transformatory
 • Inne kompleksowe rozwiązania budowlane „pod klucz”

Kolejnym ważnym elementem systemu elektroenergetycznego są napowietrzne i ziemne linie kablowe. XX wiek w przesyle energetycznym ŚN i WN zdominowany był przez linie napowietrzne. Dzisiaj wydaje się to niewygodne z powodu zagospodarowania terenu i rosnącą normą ochrony życia ludzkiego. Wszystko to sprawia, że przyszłość budowy linie ŚN i WN w miastach i nie tylko należy do linii kablowych.

Firma ENERGY PROCESS świadczy następujące usługi związane z ziemnymi i napowietrznymi liniami kablowymi:

 • Kompleksowa budowa napowietrznych linii ŚN i WN
 • Kompleksowa budowa ziemnych linii ŚN i WN
 • Wykonywanie muf i głowic kablowych (także dla ziemnych linii WN)
 • Budowa zejść kablowych z linii napowietrznej do ziemnej i ziemnej do napowietrznej
 • Wymiana elementów linii napowietrznych takich jak izolatory czy konstrukcje wsporcze
 • Budowa napowietrznych stanowisk transformatorowych
 • Diagnostyka linii napowietrznych w trudnym terenie