EAZ, POMIARY i ROZRUCHY OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ) zajmuje się kontrolą i sterowaniem pracą systemu elektroenergetycznego zarówno w sytuacjach normalnych, jak i w zakłóceniach. EAZ zajmuje się procesami samoczynnego zapobiegania i eliminacji zakłóceń w systemie elektroenergetycznym.

Pełni funkcje ochronne i ma istotny wpływ na pewność pracy systemu elektroenergetycznego. Urządzenia EAZ kontrolują pracę elementów systemu elektroenergetycznego i pełnią funkcje ostrzegawcze lub wyłączające  w razie zagrożenia  czy zakłócenia.

EAZ dzieli się na trzy grupy funkcjonalne:

  • EAZ prewencyjną – zapobieganie awariom
  • EAZ eliminacyjną – wyłączenie uszkodzonego systemu.
  • EAZ restytucyjną – po usunięciu uszkodzonego elementu systemu przywraca stan normalnej pracy
Zobacz więcej

LINIE KABLOWE i STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Zadaniem systemu elektroenergetycznego jest wytworzenie energii elektrycznej oraz przesyłanie jej z poszczególnych elektrowni do odbiorców. Istotą systemu elektroenergetycznego jest zapewnienie niezawodności dostawy energii elektrycznej, przy możliwie najniższych  kosztach. Możliwe jest to tylko dzięki  odpowiednio rozbudowanym sieciom elektroenergetycznym. Przerwy w dostawie energii elektrycznej powodują straty. W nowoczesnym przemyśle istotne znaczenie ma jakość energii elektrycznej, którą charakteryzuje stały poziom napięcia oraz częstotliwość w czasie. System elektroenergetyczny musi cechować´ stabilność czyli równowartość pomiędzy energia pobraną przez odbiorców a energią wytwarzaną przez elektrownie.

Warunkiem stabilnej i niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego jest dysponowanie rezerwami mocy zainstalowanej w elektrowniach oraz zdolnością przesyłową.

Zobacz więcej

Projektowanie linii i obiektów elektroenergetycznych

Kadra inżynierska, która posiada wieloletnie doświadczenie potrafi sprostać wielu zagadnieniom i zapewnić fachową pomoc na etapie projektu wykonawczego.
Wsparcie techniczne procesu projektowania bądź optymalizacji oparte jest na oprogramowaniu EPLAN P8, AutoCad czy Inventor dające możliwość projektowania w branżach elektrycznej, budowlanej i konstrukcyjnej.

Specjalizujemy się w projektowaniu , wykonywaniu i budowie stacji elektroenergetycznych, ziemnych i napowietrznych linii kablowych, instalacji AKPiA, linii produkcyjnych i  instalacji wytwarzania energii elektrycznej oraz innych związanych z tymi tematami na życzenie Państwa.

Zobacz więcej

Partnerzy biznesowi

  • Partnerzy 1
  • Partnerzy 2