EAZ, POMIARY i ROZRUCHY OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH

Nasi specjaliści wiedzą, że rzetelnie wykonane pomiary i rozruchy to zwiększone bezpieczeństwo urządzeń, personelu ruchowego i zminimalizowanie strat związanych z zakłóceniami w systemie elektroenergetycznym.

Nasza oferta obejmuje:

 • Badanie urządzeń, aparatury i układów zabezpieczeń w rozdzielniach WN i SN.
 • Badanie układów sterowania, blokad i sygnalizacji pól WN i SN.
 • Badanie aparatury pierwotnej WN i SN takiej jak wyłączniki, odłączniki ograniczniki przepięć przekładniki itp.
 • Pomiary prądów zwarcia jednofazowego z ziemią metodą pośrednią w sieciach WN i SN z izolowanym punktem zerowym transformatora,
 • Pomiar parametrów linii WN i SN.
 • Badania termowizyjne aparatury, linii i urządzeń rozdzielczych WN i SN.
 • Pomiary stanu uziemień oraz napięć rażenia.
 • Badanie kabli WN i SN.
 • Badanie oraz ocena ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych i instalacji w sieciach WN i SN
 • Programowanie sterowników polowych i zabezpieczeń przekaźnikowych WN i SN.
 • Programowanie i badanie układów synchronizmu, rozliczenia energii, ZS/LRW, rejestratorów zakłóceń, ARN, wzbudzanie generatorów itp.
 • Badanie analogowych oraz cyfrowych zabezpieczeń WN i SN.